Sipariş Takibi -    
Sepetiniz -    
Giriş Yap -    
Üye Ol -    
İletişim -    
Hakkımızda -    
  Anasayfa Skip Navigation Links
Yayın KurallarıExpand Yayın Kuralları
Skip Navigation Links
AbonelikExpand Abonelik
Yargı Kararları Skip Navigation Links
KünyeExpand Künye
Makaleler 02.07.2016 
Dergiler
Skip Navigation Links
 - Terazi Hukuk Dergisi Expand  -   Terazi Hukuk Dergisi
 - Ceza Hukuku Dergisi Expand  -   Ceza Hukuku Dergisi
 - Adli Bilimler Dergisi Expand  -   Adli Bilimler Dergisi
 - Adli Psikiyatri Dergisi Expand  -   Adli Psikiyatri Dergisi
 - Fasikül Dergisi Expand  -   Fasikül Dergisi
  Doğrulamak için tıklayın.Bilgileriniz  SSL ile 128 bit şifrelenerek taşınmaktadır.
Hukuk Haberleri

Daha Fazla Haber>>
Ajanda

E-Dergi / E-Katalog
Terazi Hukuk Dergisi ilk sayısını ücretsiz olarak incelemek için tıklayın.  

Çocuk ve Cinsel İstismar

-Gülümser Gültekin Akduman -Canan Ruban -Barış Akduman -İrfan Korkusuz

 
Anahtar Kelimeler
Çocuk ihmali, çocuk istismarı, cinsel istismar, aile içi şiddet
 
Makalenin Özeti
Aile ortamının çocuk için en güvenli ortam olduğu düşünülmekle birlikte, pek çok anne-babanın ço-cuklarını terbiye etme gerekçesiyle bilinçli ya da bilinçsiz olarak onlara eziyet ettikleri, zarar verdikle-ri ve fiziksel, ruhsal, zihinsel ve toplumsal gelişim-lerini olumsuz yönde etkileyerek sağlıksız bireyler yetiştirdikleri görülmektedir. Çocuğun büyüme ve gelişmesini olumsuz yönde etkileyen her türlü davranış olarak tanımlanabilen çocuk istismarına, insanlık tarihi boyunca her kültürde rastlanmakta-dır. Cinsel istismar; psiko-sosyal gelişimini tamam-lamamış çocuğun bir yetişkin tarafından cinsel stimulasyon (uyarılma) için kullanılmasıdır. Çocuk istismarı tipleri içerisinde saptanması en zor olan ve çoğunlukla gizli kalan cinsel istismar, özellikle kısa ve uzun dönemli etkileri açısından önemli bir olgudur. Genital bölgeleri elleme, teşhircilik, röntgencilik, pornografide kullanımdan ırza geç-meye kadar çok geniş bir yelpazedeki tüm davra-nışları kapsamaktadır. Şiddet içermesi gerekmez. “Bir yetişkin tarafından çocuğun cinsel haz almak için kullanılması” olarak da tanımlanmaktadır ve cinsel istismar diğer istismar türlerinden sıklığı ve karmaşıklığı açısından farklılıklar göstermektedir. Cinsel istismar; bedensel temas içeren ve beden-sel temas içermeyen davranışlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Bedensel temas içermeyen cinsel istismar kapsamına, sözel sarkıntılık, teşhircilik, röntgencilik, cinsel ilişkinin çocuklara izletilmesi gibi davranışlar girmektedir. Bedensel temas içeren cinsel istismar kapsamına ise; vajinal, oral ve anal cinsel ilişkiler, ırza geçme, ırz ve namusa tasaddi, sarkıntılık, ensest ve fuhuş girmektedir. Toplumca kabul edilmesi zor olduğu için belir-lenmesi ve ortaya çıkarılması çoğu zaman zordur. Ülkemizde, cinsel istismar terimi hukuksal bo-yutta birçok cinsel güdülü eylemi kapsamakta olup, suç sayılan bu tip eylemler Türk Ceza Kanu-nunun ilgili bölümlerinde ele alınmaktadır. Cinsel istismara uğradığı iddia edilen çocuktan; doktora başvurduktan sonra alınacak bilgi son derece önemlidir. Yapılacak görüşme ön yargıdan uzak olmalı ve yönlendirici olmamalıdır. Yetersiz bilgi yasal karar verilmesini, bir başka deyişle çocuğun korunmasını engellerken yönlendirici bir görüşme ise suçsuz bir kişinin zarar görmesine yol açacak-tır. Hastanın fiziksel muayenesinin yapılması, örneklerin alınması ve fotoğraf çekilmesi konu-sunda hem çocuğun, hem de ailesinin mutlaka aydınlatılmış onamı alınmalıdır. Çalışmada konu-nun önemini ve ciddiyetini vurgulayarak, bu ko-nudaki eksiklikleri göstermek ve ilgili çevrelerin dikkatini çekmek amaçlanmıştır.

  Bu makale hakem denetiminden geçmiştir.

 CHILD AND SEXUAL EXPLOITATION
 
Keywords
child neglect, sexual exploitation, domestic violence
Abstract
Altough family is regarded as the most secure environment for children, it is widely seen that parents train unhealthy individuals since they affect their physical, mental and social develop-ment in a negative way. Child abuse has existed in every culture throughout the history of man. It is defined as all behaviors impairing child growth and development. Sexual exploitation includes the use of children who are not completely developed in terms of psycho-social aspects by adults for sexual stimulation. This type of exploitation is one that is the most difficult to identify. Therefore, sexual exploitation often remains secret. It has both short-and long-term effects on children. It includes the touching the genital parts of the body, the use of children for pornographic purposes and rape. It does not necessarily involve violence. This type of exploitation is also defined as the use of children by adults for sexual satisfaction. It is different from the other types of exploitation in terms of its frequency and complicated pattern. Sexual exploitation is classified into two groups: Those involving physical interaction and those not involving physical interaction. The sexual exploitation without physical interaction includes verbal abuse, and exposure to the sexual intercourse. The other type of sexual exploitation includes vaginal, oral sexual intercourse, rape, incest, molestation. It is difficult to identify such exploitation since it is hardly acceptable nearly all societies. In our country, the term “sexual exploitation” include many action which are sexually driven at the legal level and such actions are treated under the Turkish Penal Code. The information provided by the sexual exploitated children is very critical. İnterwiews should be unbiased and should not be directed. Insufficient information may prevent the child from necessary protection. Directed information may lead to mistakes in terms of the person who committed it. This study is planned, to underline the seriousness and importance of the law, to clarify deficiencies of the law and to take attention of related people.
This article has been checked by consultant group
  Makalenin 6 Sayfalık Devamının Yeraldığı Dergi
 
 
 
Adli Psikiyatri Dergisi
Ocak 2006, Sayı:1
ISSN: 1304-396X
Adli Psikiyatri 2006 Ocak Sayısı
 Adet
Adli Bilimler 2009 Abonelik
Abone olun her ay çıkan sayılar
adresinize gelsin!
Yorum Eklemek İçin Tıklayın
Yorum Yaz   (Yalnız kayıtlı kullanıcılar)
Başlık:  

 
Yorum:

 
 

Bu makale 3318  okuyucumuz tarafından incelenmiştir
 

Yazarın Makaleleri

 
 

Ceza Hukuku Dergisi Son Sayı
 
Yıl: 2014
Ay: 12 / Aralık
Sayı: 26
Fiyat: 23,5 TL
Fasikül Dergisi Son Sayı
 
Yıl: 2015
Ay: 2 / Şubat
Sayı: 63
Fiyat: 8,9 TL
Makale Özetleri
 
Sistemde Toplam 2661 adet makale özeti var.
Makale Dizini | Makalelelerde Arama
Yargı Kararları
 
Yargı Kararları Dizini | Karar Arama
 
Makale Yayınlatmak İstiyorum(THD)     | Hata (Bug) Rapor Et | Ödeme Sayfası    
Seçkin Yayıncılık
Sağlık Sokak No:21 06410 Sıhhiye - Ankara

Tel: (312) 435 30 30 (Dahili 102-103) Faks: (312) 435 24 72
www.seckin.com.tr - satis@seckin.com.tr    
En iyi Mozilla Firefox tarayıcısıyla görüntülenir. Bu internet sitesi İnternet Explorer tarayıcısıyla [uyum modu açık şekilde] görüntülenir.
 
 
Gizlilik | THD Reklam  | Hukuk    | Kitap
Cepeci